Daphné Dumery

 

Federaal kamerlid Daphné Dumery (°4 januari 1974, Blankenberge) is rechtuit. Wanneer ze over politiek praat of als advocate haar cliënten verdedigt kan ze in enkele zinnen duidelijk maken waar het op staat. Dat was al zo toen ze als criminologe dagelijks naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel pendelde, of later, toen ze na de geboorte van dochter Robine in Gent rechten studeerde. Het was volgens haar echtgenoot Steve Papeliers dan ook slechts een kwestie van tijd tot haar engagement bij de lokale N-VA-afdeling, een lidmaatschap dat teruggaat tot de hoogdagen van de Volksunie, zou uitmonden in iets groters.

In 2010, Daphné stond toen op de tweede plaats van de West-Vlaamse kamerlijst, werd ze verkozen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Als actief lid van de commissies Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Betrekkingen, Justitie, Grondwetsherziening en het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden wordt ze aangezocht om ondervoorzitter te worden van de commissie die zich buigt over het seksueel misbruik ingezonderheid binnen de Kerk.

Als ondervoorzitter van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) behartigt Daphné ook de belangen van de Vlamingen in thema’s als de functionering, uitbreiding en het optreden van de Europese Unie, de migratiestromen van en naar het Schengengebied en de mensensmokkel. In 2012 schrijft ze voor de PACE o.a het rapport “The portrayal of migrants and refugees during election campaigns”.

In Oostende en Zeebrugge kent men haar dan weer als de dame die het probleem van de transitillegalen aan de kaak stelde. Op bilateraal vlak gaat Daphné’s aandacht uit naar de samenwerking met onze buurlanden in de bestrijding van de grenscriminaliteit, terwijl ze ook op het vlak van de werking van ons gerecht tracht haar terreinkennis in wetgevend werk om te zetten.

Daphné zette vervolgens als algemeen penningmeester en lid van het dagelijks bestuur van de N-VA mee de bakens uit voor de succesvolle verkiezingscampagne van 2012 waarin Vlaanderen overspoeld werd door de zwart-gele N-VA-tsunami. Ook in Blankenberge ging Daphné’s dadendrang niet onopgemerkt voorbij. In 2013 werd ze dan ook verkozen in de gemeenteraad waar ze een zeskoppige fractie aanvoert. 

Bij de federale verkiezingen van 25 mei 2014 stond Daphné op de tweede plaats in de kieskring West-Vlaanderen en werd ze opnieuw verkozen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De komende vijf jaar (legislatuur 54) zal zij actief lid zijn in de commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht (waar zij de coördinatie over heeft) en in de commissie infrastructuur, verkeer en overheidsbedrijven. Daarenboven zetelt zij in de opvolgingscommissie seksueel misbruik en is zij plaatsvervanger in de commissie justitie, in de commissie voor comptabiliteit en in het adviescomité voor maatschappelijke emancipatie.

Op dinsdag 16 december legde Daphné de eed af als eerste schepen van de stad Blankenberge. Haar bevoegdheden betreffen: middenstand en lokale economie, m.i.v. carnaval en Halloween; onderwijs en jeugd, en tenslotte sociale zaken en welzijn. 

Medewerkers

Elise Pyckavet

Persoonlijk medewerker