Parlementair werk


Schriftelijke vragen legislatuur 54:

1. Vraag over gepersonaliseerde nummerplaten voor motorfietsen aan de Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (17.10.2014)
2. Vraag over het capteren van IMEI-nummers voor commerciële doeleinden aan de Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen en aan de Minister van Justitie (24.10.2014)
3. Vraag over het Home Use Program van Microsoft, dat deel uitmaakt van het contract tussen de NMBS-Groep en de softwaregigant aan de Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (06.11.2014)
4. Vraag over de toegang tot de gegevens van het repertorium van de voertuigen van het DIV aan de Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (13.11.2014)
5. Vraag over het traject Knokke-Gent-Sint-Pieters (rittijden) van de NMBS aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (18.11.2014)
6. Vraag over het aantal illegalen in de haven van Zeebrugge aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen (06.01.2014)
7. Vraag over de beoordeling van de rijgeschiktheid door het CARA aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (13.01.2015)
8. Vraag over het parkeren van motorfietsen op het voetpad aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (03.02.2015)
9. Vraag over het aanzien als zwakke weggebruikers van bestuurders van bromfietsen en motorfietsen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (11.02.2015)
10. Vraag over de (tolerantie)marges die politiezones hanteren bij snelheidsovertredingen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen (16.03.2015)
11. Vraag over de inschrijving in het bevolkingsregister op een referentieadres aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen (25.03.2015)
12. Vraag over het BRCA1-gen aan de Minister van sociale zaken en volksgezondheid (30.03.2015)
13. Vraag over de kledijregels voor bestuurders en passagiers van motorfietsen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen (30.03.2015)
14. Vraag over de Stichting duurzame visserijontwikkeling aan de Staatssecretaris voor Noordzee (13.05.2015)
15. Vraag over de vergroening van de BIV voor leasingwagens aan de minister van Financiën (27.05.2015)
16. Vraag over de gepersonaliseerde nummerplaat aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (29.05.2015)
17. Vraag over quota voor boetes aan de minister van Justitie (08.06.2015)
18. Vraag over de beschermkledij van motorrijders en hun passagiers aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken (11.06.2015)
19. Vraag over de visumplicht van Boliviaanse burgers aan de minister van Buitenlandse zaken (26.06.2015)
20. Vraag over het proefproject nieuwe databank leasingmaatschappijen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (08.07.2015)
21. Vraag over de Stichting duurzame visserijontwikkeling aan de Staatssecretaris voor Noordzee (16.07.2015)
22. Vraag over de opvolging door politie bij verzekeringsfraude aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen (24.07.2015)
23. Vraag over de dienst voor het inspecteren van de verkeerstekens aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (11.08.2015)
24. Vraag over de inkomsten uit verbeurdverklaringen van voertuigen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (12.08.2015)
25. Vraag over de bescherming van de integriteit van de elektronische signalen op spoorvoertuigen in het algemeen en tegen manipulatie door derden in het bijzonder aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (12.08.2015)
26. Vraag over het aantal geïnstalleerde alcoholsloten aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (13.08.2015)
27. Vraag over de bescherming van het cultureel erfgoed onder water aan de Staatssecretaris voor Noordzee (17.08.2015)
28. Vraag over het bommenkerkhof op de zandbank Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist aan de Staatssecretaris voor Noordzee (17.08.2015)
29. Vraag over verkeersbeperkingen bij dooiweder aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (26.08.2015)
30. Vraag over de toekenning van werkingsmiddelen uit het verkeersveiligheidsfonds aan de Minister van Financiën (25.09.2015)
31. Vraag over de toekomst van de Stichting duurzame visserijontwikkeling aan de Staatssecretaris voor Noordzee (01.10.2015)
32. Vraag over de de inkomsten uit verbeurdverklaringen van voertuigen aan de minister van Justitie (06.10.2015)
33. Vraag over de brommobiel aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (12.10.2015)
34. Vraag over de waggelwaterbrug aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (27.10.2015)
35. Vraag over software zelfrijdende tesla aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (27.10.2015)
36. Vraag over resultaat staalname Paardenmarkt aan de Staatssecretaris voor Noordzee (7.12.2015)
37. Vraag over buitenlandse rijbewijzen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (9.12.2015)

38. Vraag over het aantal overtredingen vastgesteld via flitspalen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (17.12.2015)
39. Vraag over persoonsgegevens PAPA aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (04.01.2016)
40. Vraag over PAPA en gelijkaardige systemen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (04.01.2016)
41. Vraag over het wegens langdurige ziekte ambtshalve op pensioen stellen van bedienden bij HR-Rail aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en aan de Minister van Pensioenen (04.01.2016)
42. Vraag over het aantal flitspalen per gewest aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (04.01.2016)
43. Vraag over visumplicht Boliviaanse burgers aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (18.01.2016)
44. Vraag over de bevoegdheden van veiligheidsagenten aan de minister van Binnenlandse zaken (20.01.2016)
45. Vraag over de landen die een vrijstelling genieten van het theoretisch en praktisch rijexamen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (28.01.2016)
46. Vraag over het verlenen van toegang tot de databank van openstaande boetes aan de minister van Financiën (17.02.2016)
47. Vraag over het aantal ongevallen met dronken beroepschauffeurs aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (09.03.2016)
48. Vraag over de drugstrafiek in onze havens aan de minister van Justitie (17.03.2016)
49. Vraag over reddingsacties op zee aan de Minister van Defensie (25.05.2016)
50. Vraag over de nieuwe bewegwijzering voor de Vlaamse fietssnelwegen (09.06.2016)
51. Vraag over de evaluatie van de verkeersveilige dagen op zee aan de minister van Binnenlandse zaken (29.06.2016)
52. Vraag over herziening maritiem recht aan de Staatssecretaris voor de Noordzee (06.07.2016)
53. Vraag over het herzienings- en evaluatieproces van de blue growth strategie aan de Staatssecretaris voor de Noordzee (06.07.2016)
54. Vraag over het aantal interventies op zee door de Seaking en Caiman NFH aan de Minister van Defensie (29.08.2016)
55. Vraag over de aquacultuurprojecten op onze Noordzee aan de Staatssecretaris voor de Noordzee (6.10.2016)
56. Vraag over het aantal intercepties van transitmigranten in de haven van Zeebrugge aan de minister van Binnenlandse zaken (7.10.2016) 
57. Vraag over de inkomsten uit verbeurdverklaringen van wagens aan de minister van Justitie (26.10.2016)
58. Vraag over de inkomsten uit verbeurdverklaringen van wagens aan de minister van Financiën (9.11.2016)
59. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de aanpak van wegpiraten aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
60. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de administratieve vereenvoudiging van de inverkeerstelling van vrachtwagens aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
61. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de controles op het wegvervoer aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
62. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de erkenning van brom- en motorfietsen als zwakke weggebruikers t.o.v. automobilisten aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
63. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de intelligente transportsystemen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
64. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de loyale concurrentie in de transportsector aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
65. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de modernisering van de maritieme wetgeving aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
66. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de ondersteuning van technologische evoluties in de mobiliteit aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
67. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de opleidingsuren voor vrachtwagenchauffeurs aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
68. Vraag over over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de systematische aanpak van recidive aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
69. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de vereenvoudiging van de wegcode aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
70. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake de vergroening van het wagenpark aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
71. Vraag over de uitwerking van het regeerakkoord inzake een betere ongevallenregistratie aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (10.11.2016)
72. Vraag over archiefruimte in de justitiepaleizen aan de minister van Justitie (16.11.2016)
73. Vraag over gepersonaliseerde nummerplaten aan de minister van Mobiliteit (6.12.2017)
74. Vraag over de real time Mercurius-kruispuntbank aan de minister van Justitie (19.1.2017) 
75. Vraag over het aantal gehuwde minderjarigen in ons land aan de minister van Binnenlandse zaken (27.1.2017)
76. Vraag over het aantal niet-ingeschreven voertuigen van buitenlanders aan de minister van Justitie (6.3.2017)
77. Vraag over het aantal veroordelingen tot plaatsing van een alcoholslot aan de minister van Justitie (8.3.2017)
78. Vraag over het wagenpark van de federale kabinetten aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (8.3.2017)
79. Vraag over het wagenpark van de federale overheidsdiensten en instellingen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (8.3.2017)
80. Vraag over het onveiligheidsgevoel in Zeebrugge aan de minister van Binnenlandse zaken (22.3.2017)
81. Vraag over het statuut als zelfstandige van sekswerkers aan de minister van Zelfstandigen (30.3.2017)
82. Vraag over de nummerplaten voor bromfietsen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (17.4.2017)
83. Vraag over het aantal administratieve boetes voor inbreuken op de scheepvaartwetten aan de minister van de Noordzee (25.4.2017)
84. Vraag over de ontruiming van het bommenkerkhof op de zandbank Paardenmarkt aan de Staatssecretaris voor de Noordzee (31.5.2017)
85. Vraag over het aantal letselongevallen bij aanrijdingen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (2.6.2017)
86. Vraag over het afleveren van vergunningen voor evenementen en wedstrijden langs de kust aan de Staatssecretaris voor de Noordzee (19.6.2017)
87. Vraag over pensioenkapitaal werknemers Defined Benefit Plannen aan de minister van Pensioenen (21.6.2017)
88. Vraag over de opleidingsuren voor vrachtwagenchauffeurs aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (21.6.2017)
89. Vraag over de terugbetaling van medische kosten door de BFA-M aan de minister van Defensie (6.7.2017)
90. Vraag over het gebruik van rode diesel door pleziervaarders aan de minister van Financiën (10.7.2017)
91. Vraag over de omzetting van de IORP II richtlijn aan de minister van Pensioenen (17.8.2017)
92. Vraag over de ZIV en SOL inhoudingen voor pan-Europese pensioenfondsen aan de minister van Pensioenen (17.8.2017)
93. Vraag over het aantal ingeschreven bromfietsen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (30.8.2017)
94. Vraag over het gebruik van een A-nummerplaat door de lokale politie aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (28.9.2017)
95. Vraag over het aantal niet-ingeschreven voertuigen van buitenlanders aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (3.10.2017)
96. Vraag over omzettingscoëfficiënt van het kapitaal naar een fictieve rente aan de minister van Pensioenen (12.10.2017)
97. Vraag over het masterplan spoorinfrastructuur in de haven van Zeebrugge aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (23.10.2017)
98. Vraag over de terugbetaling van medische en farmaceutische kosten ten behoeve van IVT aan de minister van Defensie (13.11.2017)
99. Vraag over pan-europese pensioenfondsen in ons land aan de minister van Pensioenen (22.11.2017)
100. Vraag over het aantal middenvakrijders aan de minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (6.12.2017)
101. Vraag over het aantal ingeschreven bromfietsen aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (8.12.2017)
102. Vraag over het inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag aan de minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (14.12.2017)
103. Vraag over het aantal veroordelingen wegens onverzekerd rijden aan de minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (15.12.2017)
104. Vraag over het aantal verbeurdverklaringen van voertuigen bij veroordelingen wegens verkeersovertredingen aan de minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (15.12.2017)
105. Vraag over het aantal uitgesproken gevangenisstraffen van een jaar of hoger in verkeerszaken aan de minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (15.12.2017)
106. Vraag over het aantal veroordelingen wegens rijden tijdens periode van verval van het recht tot sturen of intrekking rijbewijs aan de minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (15.12.2017)
107. Vraag over het aantal veroordelingen wegens vluchtmisdrijf aan de minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (15.12.2017)
108. Vraag over de omzetting van de IORP II richtlijn naar Belgische wetgeving aan de minister van Pensioenen (9.1.2018)
109. Vraag over de ZIV en SOL inhoudingen voor pan-Europese pensioenfondsen aan de minister van Pensioenen (9.1.2018)
110. Vraag over het aantal niet-ingeschreven voertuigen van buitenlanders aan de minister van Justitie (9.1.2018)
111. Vraag over koppeling politie en databanken rijbewijsgegevens aan de minister van Binnenlandse zaken (19.2.2018)
112. Vraag over controle van onbemande camera’s op inhalende vrachtwagens bij regenweer aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (28.3.2018)
113. Vraag over vrijspraken hardrijders aan de minister van Justitie (14.5.2018)
114. Vraag over het aantal dagvaardingen wegens onverzekerd rijden aan de minister van Justitie (12.7.2018)
115. Vraag over het aantal dagvaardingen wegens rijden tijdens periode van verval van het recht tot sturen of intrekking rijbewijs aan de minister van Justitie (12.7.2018)
116. Vraag over het aantal onidentificeerbare dodelijke lichamen aan de minister van Justitie (25.9.2018)
117. Vraag over het in wacht plaatsen van noodoproepen aan de minister van Binnenlandse Zaken (24.10.2018)
118. Vraag over mobiliteitsbudget voor zelfstandige ondernemers aan de minister van Zelfstandigen (25.10.2018)
119. Vraag over de historiek van verkochte gepersonaliseerde nummerplaten aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (22.11.2018)
120. Vraag over de benutting en het gemiddelde briefvolume per rode brievenbus in Blankenberge aan de Minister van Digitale Agenda, Telecom en Post  (07.12.2018)
 

Interpellaties & Mondelinge vragen legislatuur 54:


1. V5400197 (30.10.2014): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de communicatie tussen de NMBS en de gemeenten bij infrastructuurwerken" (nr. 197).
2. 
V5400395 (07.11.2014): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "het niet meer dagelijks bedelen van post aan particulieren" (nr. 395). 
3. V5400549 (18.11.2014): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor asiel en migratie over "de Dublinverordening" (nr. 549)
4. V5400657 (26.11.2014): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de implementatie van de intelligente snelheidsaanpassing" (nr. 657)
V5407351 (12.11.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "over strafuitvoering bij verkeersdelicten " (nr.7351)5. V5400925 (15.12.2014): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor Noordzee over "regelgeving mariene sporten" (nr. 925 )
6. V5400960 (15.12.2014): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "te snelle elektrische fietsen" (nr. 960)
7. V5400969 (16.12.2014): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de Minister van Pensioenen, over "de pensioenregeling van helipiloten bij de MUG" (nr. 969)
8. V54001158 (06.01.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor Noordzee over "het erkennen van scheepswrakken als cultureel erfgoed" (nr.1158)
9. V54001202 (08.01.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de mutualiteit van de NMBS" (nr.1202)
Daphné Dumery aan de minister van Binnenlandse zaken over "10. V54011637 (23.01.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen over "het ter beschikking stellen van middelen voor de scheepvaartpolitie van Zeebrugge" (nr. 1637)
11. V54011769 (23.01.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen over "het verkeersveiligheidsfonds" (nr.1769 )
12. V54011918 (02.02.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de leeftijdsbeperking van helipiloten bij de MUG" (nr.1918)
vraag van Daphné Dumery aan de minister13. V54012044 (06.02.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het pv-quotasysteem voor snelheidsovertredingen" (nr. 2044)
14. V5402149 (09.02.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het floppen van het alcoholslot" (nr.2149)
15. V54012454 (23.02.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor Noordzee over "het energie-atol voor de Belgische kust" (nr. 2454 )
16. V5402880 (10.03.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de uitspraken van Furlan" (nr. 2880)
17. V5402882 (10.03.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "het gebrek aan geld voor speekseltesten" (nr. 2882)
18. V5403068 (16.03.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het bestaan van discriminerende tolerantiemarges bij snelheidsovertredingen" (nr. 3068)
19. V5403630 (03.04.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de toekomst van het sorteercentrum in Blankenberge" (nr. 3630)
20. V5403629 (03.04.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de oprichting van een instituut voor accidentologie" (nr. 3629)
21. V5403831 (21.04.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het treinaanbod van en naar Blankenberge in het nieuwe vervoersplan van de NMBS" (nr. 3831)Daphné Dumery aan de minister van
22. V5403710 (22.04.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het gevaar van halve slagbomen" (nr.3710)
23. V5404221 (07.05.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen over "de strandpolitie" (nr.4221)
24. V54P0504 (14.05.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de federale en gewestelijke bevoegdheden inzake het rijbewijs" (nr. P0504).
25. V5404749 (02.06.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de opvolging van onverzekerde voertuigen" (nr.4749)
26. V5404914 (08.06.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "een quota voor boetes" (nr. 4914).
27. V5405106 (15.06.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "gepersonaliseerde nummerplaten" (nr.5106)
28. V5405613 (02.07.2015): vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het online ter beschikking stellen van flitsfoto’s" (nr.5613)
29. V5405870 (22.07.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "de non-inning van verkeersboetes" (nr.5870)
30. V5405882 (24.07.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het autovignet als oplossing voor onverzekerde voertuigen" (nr.5882)
31. V5405891 (05.08.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het niet betalen van snelheidsboetes door buitenlanders" (nr.5891)
32. V5405892 (06.08.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "Staatsblad-fraude" (nr.5892)
33. V5405907 (12.08.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de update van de wegcode" (nr.5907)
34. V5406605 (05.10.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de nieuwe gordelcampagne" (nr.6605)
35. V5406760 (12.10.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "monowielen" (nr.6760)
36. V5406996 (21.10.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "duplicaat gepersonaliseerde nummerplaten" (nr.6996)
37. V5406995 (21.10.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "digitaal loket met flitsfoto's" (nr.6995)
38. V5407011 (22.10.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het puntenrijbewijs" (nr.7011)
39. V5407349 (12.11.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het Mercurius-project" (nr.7349)
40. V5407351 (12.11.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "over strafuitvoering bij verkeersdelicten " (nr.7351)
41. V5407803 (01.12.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de vrijstelling van rijbewijs C voor bestuurders van bouwplaatsmachines" (nr.7803) 
42. V5407822 (02.12.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de gepersonaliseerde kentekenplaten" (nr.7822)
43. V5407824 (02.12.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "het Mercurius-project" (nr.7824)
44. V5407971 (09.12.2015): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "de effectieve verbeurdverklaring van voertuigen' (nr.7971)
45. V5408252 (05.01.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Binnenlandse zaken over "problemen met illegalen in de haven van Zeebrugge" (nr.8252)
46. V5408497 (13.01.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het onderzoek naar variabele snelheden op onze snelwegen" (nr.8497)
47. V5408553 (15.01.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Binnenlandse zaken over "de illegalenproblematiek aan de kust" (nr.8553)
48. V5408637 (19.01.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "debat puntenrijbewijs" (nr.8637)
49. V5408638 (19.01.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Binnenlandse zaken over "meer alcoholcontroles in het verkeer" (nr.8638)
50. V5408983 (27.01.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de Vanhengeltaks" (nr.8983)
51. V5409050 (29.01.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Binnenlandse zaken over "de Zeebrugse strijd tegen illegalen" (nr.9050)
52. V5409482 (17.02.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over  "puntenrijbewijs voor buitenlanders op Franse wegen" (nr.9482)
53. V5409634 (23.02.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "afschaffing van de 7 beaufortregel" (nr.9634)
54. V5409901 (02.03.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het alcoholslot" (nr.9901)
55. V54010275 (17.03.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de verkeersveilige dagen op zee" (nr.10275)
56. V54010387 (23.03.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de kruispuntbank voor rijbewijzen" (nr.10387)
57. V54011007 (22.04.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "een vereenvoudiging van de procedure voor het afhalen van een rijbewijs" (nr.11007)
58. V54011440 (10.05.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "over de berging van de Flinterstar" (nr.11440)
59. V54011441 (10.05.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de ontplooiing van duurzame aquacultuur" (nr.11441)
60. V54011442 (10.05.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de verduurzaming van de visserijsector en de uitwerking van een nieuwe stichting" (nr.11442)

61. V54011549 (12.05.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de bescherming van de Vlakte van de Raan" (nr.11549)
62. V54011550 (12.05.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de stimulering van de estuaire vaart" (nr.11550)
63. V54011551 (12.05.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de offshore windmolenparken" (nr.11551)
64. V54011562 (13.05.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "een gecoördineerde wetgeving op de pleziervaart" (nr.11562)
65. V54011565 (13.05.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de nieuwe wetgeving brandingssporten" (nr.11565)
66. V5412998 (07.07.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het vaststellen van  inhaalverboden voor vrachtwagens door ANPR-installaties" (nr.12998)
67. V54113185 (16.08.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "resultaten onderzoek naar variabele snelheden op onze snelwegen" (nr.13185)
68. V5413186 (16.08.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "het Noordzeeforum" (nr.13186)
69. V5413190 (16.08.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "overtredingen in de binnen-, zee- en pleziervaart " (nr.13190)
70. V5413189 (16.08.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de verduurzaming van de visserijsector en de uitwerking van een nieuwe stichting " (nr.13189)
71. V5413187 (16.08.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de bescherming van de Vlakte van de Raan" (nr.13187)
72. V5413188 (16.08.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de berging van de Flinterstar" (nr.13188)
73. V54113759 (21.09.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het kader waarbinnen proefritten met autonome voertuigen mogelijk worden" (nr.13759)
74. V5414173 (5.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie, "over het tekort aan testbuisjes voor bloedproeven bij de politie" (nr.14173)
75. V5414213 (6.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de maximumsnelheid van autocars op snelwegen" (nr.14213)
76. V5414217 (6.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "een verbeterde spoorverbinding tussen West-Vlaanderen en Frankrijk" (nr.14217)
77. V5414356 (13.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "archiefruimte in de justitiepaleizen" (nr.14356)
78. V5414374 (13.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het vaststellen van inhaalverboden voor vrachtwagens" (nr.14374)
79. V5414543 (18.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "het uitreiken van vergunningen klasse A door de Kansspelcommissie" (nr.14543)
80. V5414624 (21.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het bevoegdheidsconflict met betrekking tot de vakbekwaamheid en nascholing" (nr.14624)
81. V5414629 (21.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de ingebrekestelling van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen" (nr.14629)
82. V5414727 (25.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "de verbeurdverklaring van wagens en de doorstorting van de inkomsten naar de gewesten" (nr.)
83. V54 (25.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de implementie van visserijbeperkende maatregelen" (nr.14727)
84. V5414791 (28.10.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de gevolgen van de brexit voor de Vlaamse vissersvloot" (nr.14791)
85. V5414924 (9.11.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "de strafbaarstelling van de inklimming in havenfaciliteiten" (nr.14924)
86. V5415039 (17.11.2016): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "het Zeevissersfonds" (nr.15039) 
87. V5415041 (17.11.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Financiën over "de verbeurdverklaring van wagens en de doorstorting van de inkomsten naar de gewesten" (nr.15041) 
88. V5415180 (23.11.2016): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de nieuwe wetgeving speed pedelecs" (nr.15180)
89. V5416170 (25.1.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het dragen van persoonlijke LED-verlichting in het verkeer" (nr.16170)
90. V5416172 (25.1.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "variabele snelheden op onze snelwegen" (nr.16172)
91. V5416361 (01.02.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de problematische registratie van elektrische fietsen " (nr.16361)
92. V5416753 (16.02.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "over de werkgroep tot herziening van de wegcode" (nr.16753)
93. V5416754 (16.02.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "aankoop station Heist" (nr.16754)
94. V5416770 (17.2.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "goedkeuring ontwerp voorlopig rijbewijs" (nr.16770)
95. V5417036 (6.3.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Pensioenen over "de uittreding light" (nr.17036)
96. V5417203 (13.3.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het verplichten van een alcoholslot voor dronken bestuurders" (nr.17203)
97. V5417265 (15.3.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "verplichting stcw-licentie voor lesgevers in sportfederaties" (nr.17265)
98. V5417634 (30.3.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de Bf-beperking op zee van kleine pleziervaartuigen" (nr.17634)
99. V5417635 (30.3.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de definiëring pleziervaart" (nr.17635)
100. V5417636 (30.3.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de praktische en theoretische kennis van pleziervaarders " (nr.17636)
101. V5417637 (30.3.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de registraties per vaargebied van pleziervaartuigen" (nr.17637)
102. V5417902 (19.4.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post over "de terbeschikkingstelling van frequenties buiten VHF voor watersportclubs" (nr.17902)
103. V5417939 (21.4.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de lopende trajecten m.b.t. de Noordzee" (nr.17939)
104. V5418020 (25.4.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de herziening van het marien ruimtelijk plan en de samenwerking met Vlaanderen" (nr.18020) 
105. V5418022 (25.4.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de communicatie rond de toegelaten brandingsporten per insteekzone " (nr.18022)
106. V5418581 (17.5.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de prijs voor een gepersonaliseerde nummerplaat" (nr.18581)
107. V5418603 (18.5.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het alcoholslot en het puntenrijbewijs" (nr.18603)
108. V5419466 (19.6.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het ontbreken van een uitwisseling van nummerplaatgegevens" (nr.19466)
109. V54119726 (3.7.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de toekomst van de Vlaamse visserij na de Brexit" (nr.19726)
110. V54119965 (13.7.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Justitie over "de daling van het aantal gehuwde minderjarigen" (nr.19965)
111. V5421195 (12.10.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan" (nr.21195)
112. V5421196 (12.10.2017): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de uitwerking van een nieuwe stichting ter verduurzaming van de visserij" (nr.21196)
113. V5421628 (26.10.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van financiën over invoering gedoogbeleid rode diesel pleziervaarders (nr.21628)
114. V5421638 (26.10.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "een verdeelsleutel wat betreft de inning van geld uit verkeersboetes " (nr.21638)
115. V5422394 (6.12.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het middenvakrijden" (nr.22394)
116. V5422544 (14.12.2017): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag" (nr.22544)
117. V5422845 (8.1.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de werking van de Mercurius-databank " (nr.22845)
118. V5423045 (16.1.2018): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de Blauwe Cluster" (nr.23045)
119. V5423047 (16.1.2018): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "het toekomstig ruimtegebruik van onze Noordzee" (nr.23047)
120. V5423046 (16.1.2018): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "Noordzee 2050" (nr.23046)
121. V54 (19.1.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de regelgeving rijbewijs categorie B+E"(nr.)
122. V54 (19.1.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de maximale toegelaten massa van samengestelde voertuigen op zes assen"(nr.)
123. V54 (21.2.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "een nultolerantie voor gemotoriseerde tweewielers"(nr.)
124. V54 (21.2.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de middenvakrijders"(nr.)
125. V54 (21.2.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de verbalisatie van inhalende vrachtwagens bij regenweer met onbemande camera’s"(nr.)
126. V54 (5.3.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de omwisseling van een buitenlands Europees rijbewijs "(nr.)
127. V54 (21.3.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de taxatie van oldtimers" (nr.)
128. V54 (21.3.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de bereikbaarheid van het station Blankenberge" (nr.)
129. V54 (26.3.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Werk over "mobiliteitsbudget voor zelfstandige ondernemers" (nr.)
130. V54 (25.4.2018): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de speelruimte voor visserij in het Marien Ruimtelijk Plan" (nr.)
131. V54 (26.4.2018): vraag van Daphné Dumery aan de Minister van Financiën over "voorbereidingen haven van Zeebrugge m.b.t de komende brexit" (nr.)
132. V54 (14.5.2018): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor de Noordzee over "de inspectie van pleziervaartuigen" (nr.)
133. V54 (22.5.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "een automatische consultatie van RESPER bij de omwisseling van Europese rijbewijzen" (nr.)
134. V5425884 (4.6.218): vraag van Daphné Dumery aan de Minister van pensioenen over "de omzetting van de IORP II richtlijn" (nr.25884).)
135. V5426130 (15.6.2018): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude over "de gevolgen van de wet-Macron voor Belgische ondernemingen" (nr.26130)
136. V5426442 (2.7.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de nieuwe gekruiste recidiveregels" (nr.26442)
137. V5426683 (20.8.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Volksgezondheid over "de kwaliteit van de medische hulp bij Blankenbergse patiënten" (nr.26683)
138. V5426954 (19.9.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Noordzee over "het KB estuaire vaart" (nr.26954)
139. V5426957 (19.9.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de beveiliging van de haven van Zeebrugge door Infrabel" (nr.26957)
140. V54 27041 (25.9.2018): vraag van Daphné Dumery aan de Staatssecretaris voor Noordzee over "de Scheepvaartverkeersveilige Dagen" (nr.27041)
141. V5427066 (27.09.2018): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Landbouw over "extra middelen en mensen voor het FAVV in het kader van de brexit" (nr.27066)
142. V (8.2.2019): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "een geautomatiseerde handhaving van het inhaalverbod bij regenweer" (nr.)
143. V (13.2.2019): vraag van Daphné Dumery aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de leesbaarheid door ANPR-camera’s van Belgische kentekenplaten" (nr.)


Wetsvoorstellen legislatuur 54: 

1. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het ten laste nemen van personen betreft ten einde de discriminatie tussen gehuwde of wettelijk samenwonende en feitelijk samenwonende grensarbeiders op te heffen. (Wouters, Dumery, 08.07.2014)
2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. (Wouters, Vuye, Dumery, 23.07.2014)
3. Wetsvoorstel tot ontbinding van het Zilverfonds. (Wouters, Bracke, Dumery, 03.09.2014)
4. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 wat betreft het rijden tijdens de periode waarin de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs werd verlengd. (Van den Bergh, Lahaye-Battheu, Dumery, 13.11.2014)
5. Voorstel van resolutie voor het opstarten van proefprojecten met geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen (driverless cars). (Van den Bergh, Yüksel, Van Quickenborne, Dumery, Dedecker, 26.11.2014)
6. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector tot versterking van het autonome statuut van het BIPT. (Dedecker, Wollants, De Coninck, Raskin, Dumery, 24.12.2014)
7. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht wat de verruiming van het toepassingsgebied van hypothecair krediet naar binnenvaartuigen andere dan binnenschepen te boek gesteld in het scheepsregister betreft. (Dedecker, Dumery, Klaps, Van den Bergh, 26.01.2015)
8. Wetsvoorstel (Johan Klaps, Daphné Dumery, Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft, nrs. 1155/1 en 2 (20.10.2015)
9. Wetsvoorstel (Brecht Vermeulen, Daphné Dumery en Goedele Uyttersprot, Werner Janssen) tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van de ondernemingen, wat de gegevensverzameling betreft, nr. 1453/1.  
10. Wetsvoorstel (Daphné Dumery, Goedele Uyttersprot, Brecht Vermeulen, Werner Janssen) tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft, nr. 1454/1.
11. Wetsvoorstel (Daphné Dumery e.a) tot wijziging, wat betreft het gelijkvormigheidsattest, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
12. Wetsvoorstel (Daphné Dumery e.a) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, wat betreft het inschrijvingsbewijs
13. Wetsvoorstel (Daphné Dumery, Rob van de Velde) tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit en/of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven
14. Wetsvoorstel (Metsu, Dumery) tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
15. Wetsvoorstel (Dumery) tot wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, wat betreft de overlijdensdekking in geval van een "uittreding light".
16. Wetsvoorstel (Dumery, Klaps) tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid. 
17. Wetsvoorstel (Becq, Dumery, Van Quickenborne, Lanjri, Thoron) 
tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft.
18. Wetsvoorstel (Dumery) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft
19. Wetsvoorstel (Dumery, Van den Bergh)) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft 
20. Wetsvoorstel (Van den Bergh, Dumery, Deseyn, Lahaye-Battheu) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren.
21. Wetsvoorstel (Van Quickenborne, Lachaert, Dumery) tot wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 
22. Wetsvoorstel (Burton, Van den Bergh, Lijnen, De Crom, Dumery) tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen.

 

 


N.B: wat betreft schriftelijke vragen en antwoorden alsook interpellaties en mondelinge vragen van legislatuur 53 (2010-2014) verwijs ik graag naar dekamer.be