Verkeer

Voor de N-VA is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Elk slachtoffer in het verkeer is een drama. Voor de betrokkene, voor zijn familie én voor de samenleving.

Het aantal verkeersdoden daalde van 614 in 2004 tot 370 in 2012. Maar dat cijfer is nog te hoog. Tegen 2020 moet het zakken tot maximum 250. Extra inspanningen op het vlak van infrastructuur en verkeersgedrag blijven dus nodig. Flitspalen, trajectcontrole, alcoholcontrole, vrachtwagensluizen: al die maatregelen werken echt. 

Vlaanderen pleit er al jaren voor om hulp- en takeldiensten de pechstrook te laten gebruiken. Zo kunnen ze sneller hulp bieden bij ongevallen. Ook dat verbiedt het verkeersreglement vandaag.

Ten slotte vraagt de N-VA de invoering van het rijbewijs met punten. Het Koninklijk Besluit over het puntenrijbewijs dateert al van 1990. Intussen bijt de federale regering al bijna 25 jaar haar tanden stuk op de invoering van het systeem. Dat rijbewijs is nochtans dé manier om hardleerse chauffeurs op het rechte pad te krijgen doordat ze na de zoveelste overtreding automatisch hun rijbewijs (tijdelijk) verliezen.

Om echte stappen vooruit te kunnen zetten, moet Vlaanderen volledig verantwoordelijk worden voor het verkeersreglement en de politie. De zesde staatshervorming lost immers niets op en maakt alles nog complexer. Het verkeersreglement blijft federaal. Behalve de snelheidsbeperkingen, want die komen in Vlaamse handen. Tenzij op snelwegen, daar geldt opnieuw de Belgische wet. Bent u nog mee? 

Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe Wegcode blijft uit. Dus stuurt N-VA de bestaande bij.

De zesde staatshervorming zorgde voor een verdere versnippering van de bevoegdheden mobiliteit en wegverkeer. Vooral dààrom is het tot op heden nog niet tot een nieuwe Wegcode kunnen komen. Donderdag …

Géén lucifers voor pyromanen, géén auto’s voor verkeerscriminelen

Verkeersveiligheid laat niemand onberoerd.  Ondanks de inspanningen op de verschillende niveaus, blijven de ongevallenstatistieken té hoog. De federale regering heeft tegen 2020 een halvering van het …

De schoolstraat krijgt eindelijk wettelijke basis

Vandaag wordt het concept van de schoolstraat reeds door verschillende steden en gemeenten toegepast. Maar een wettelijke basis - en dus een eenduidige regeling -ontbrak. In de bevoegde commissie …