Migratie

De N-VA kiest voor een positief migratiebeleid en zet daarom in de eerste plaats in op arbeids- en kennismigratie. Want migranten die hier komen werken of studeren, leveren een actieve bijdrage aan onze samenleving. 

Helaas komen te veel migranten ons land in via een passief migratiekanaal (asiel, gezinshereniging of regularisatie). Al te vaak belanden die mensen in de werkloosheid. Daardoor is het evenwicht tussen actieve en passieve migratie volledig verstoord. De N-VA wil dat evenwicht herstellen en bewaken.

Onder impuls van de N-VA zijn al belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Denk maar aan de verstrenging van de wet op de gezinshereniging, wijzigingen aan de asiel- en opvangwet en het afschaffen van de snel-Belgwet. 

Onder de regering Di Rupo I is die dynamiek helaas sterk afgezwakt. Zo worden nog altijd veel illegale vreemdelingen geregulariseerd. Zeker de regularisatie van illegale criminelen is voor de N-VA onaanvaardbaar. 
 

Nieuws over dit onderwerp

Infrabel werkt mee aan veiliger Zeebrugge

“Het spoor is een belangrijk vervoersmiddel in de Zeebrugse haven. Ook transmigranten weten dat.” Kamerlid Daphné Dumery juicht de inspanningen toe die Infrabel doet om zijn domeinen in Zeebrugge te …

Ontwikkelingshulp: een tool om migratiecrisissen te voorkomen

Parijs, 4 juni 2018 In de commissie Migratie van de Raad van Europa wordt aan een rapport ‘Development aid: a tool for preventing migration crises’ gewerkt (rapporteur: Mr Pierre-Alain Fridez, …

Raad van Europa, Commissie Migratie, Parijs 2 juni 2017: gedachtewisseling over het lot van niet-begeleide minderjarige migranten in Europa

  Vandaag vond opnieuw een Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa plaats, te Parijs. Op de agenda stond o.a. het voorstel tot …