Wetsontwerp ter verbetering van de verkeersveiligheid gestemd in de bevoegde Kamercommissie

Door Daphné Dumery op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Verkeer

Wetsontwerp ter verbetering van de verkeersveiligheid gestemd in de bevoegde Kamercommissie

 

Het wetsontwerp bevat op het eerste zicht geen spectaculaire wijzigingen. Enerzijds bestaat het uit de verlenging van de verjaringstermijn bij wijziging van de taalrol, met een doorverwijzing tot gevolg. Anderzijds het opleggen aan de kentekenhouder van een wagen van het doorgeven van de identiteit van de bestuurder bij een overtreding. Deze beide wijzigingen zijn een evidentie.

Het wetsontwerp bevat wel een belangrijke wijziging wat het opleggen van het alcoholslot betreft. Het is goed dat het evenwicht bewaard blijft tussen de beoordelingsvrijheid van de politierechter en het duidelijk signaal dat men wil geven. De politierechter kan straffen op maat opleggen en behoudt dus zijn beoordelingsvrijheid. De maximumstraf wordt verhoogd, maar het wetsontwerp blijft van de minimumstrafmaat af. Het geeft zo de mogelijkheid aan de politierechter om in verschillende scenario’s alcoholslot en boete al dan niet te combineren. Terwijl rijden onder invloed vooral bij hoge alcoholintoxicatie en herhaling zwaarder wordt bestraft. Want opmerkelijk, in al die jaren van bob-campagnes moeten we na een weekend van speciale acties toch vaststellen dat er nog heel wat chauffeurs de boodschap niet begrepen hebben.

Voortaan zal verplicht een alcoholslot opgelegd worden bij +1.8 promille of bij herhaling van +1.2 promille. Duidelijker kan men niet zijn. Rijden onder invloed verhoogt de kans op ongevallen vaak met bijzonder trieste gevolgen en dodelijke slachtoffers. Dit is een maatregel die inderdaad de verkeersveiligheid zal verhogen.

Overtreders met een alcoholprobleem worden niet geviseerd. Zij zijn niet de doelgroep van dit wetsontwerp, zij moeten blijvend geholpen worden met herstelmaatregelen en een gepaste begeleiding. Het alcoholslot wordt gezien als een straf voor zij die menen de alcoholcontroles te kunnen ontlopen.

Nieuw in het wetsontwerp is echter dat de overtreder inspraak krijgt in zijn sanctie. Hij krijgt de keuze tussen het alcoholslot of het indienen van zijn rijbewijs voor de duurtijd dat het alcoholslot wordt opgelegd, de wetgever is hier opnieuw duidelijk: rijden mag maar enkel met een alcoholslot.

Het wetsontwerp dat vandaag op tafel ligt, verfijnt bestaande regelgeving, en is geen loutere verzwaring van de straf. Want verzwaren van straffen houdt een gevaar in: het gevaar dat het aantal vluchtmisdrijven nog zou toenemen. Maar vandaag versterken we het arsenaal van de politierechter om straffen op maat op te leggen. Met het signaal dat rijden onder invloed niet kan i.p.v. loutere verzwaring van de straf.

Vluchtmisdrijven vermijd je ook door een goede opleiding. We moeten jongeren al op school leren dat vluchten na een verkeersongeval écht niet door de beugel kan. Maar ook bij de rijopleiding en de rijexamens moet hier de nodige aandacht naartoe gaan.

Het rijbewijs met punten moet er volgens ons dringend komen. Binnenkort komt minister Bellot met de resultaten van een nieuwe studie op de proppen. Hopelijk kan die studie de geesten aan de andere kant van de taalgrens eindelijk in de juiste richting krijgen.

Ook moeten we de pakkans verhogen. Het is een werk van lange adem, maar er worden onder deze regering wel degelijk stappen in de goede richting gezet.

En de zware verkeerscriminelen moeten we treffen waar het hen pijn doet: door hun speelgoed af te nemen. Het toepassingsgebied van de verbeurdverklaring van voertuigen moet worden uitgebreid.

De combinatie van deze verschillende beleidslijnen is het enige recept dat volgens de N-VA het verschil kan maken. We kunnen écht wel beter doen op het vlak van verkeersveiligheid. Elk verkeersslachtoffer minder, is onze strijd waard.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is