Uitspraak Raad van State bevestigt: Daphné Dumery is schepen van de stad Blankenberge

Door Daphné Dumery op 15 juli 2015, over deze onderwerpen: Nieuws uit Blankenberge

GEZAMENLIJK PERSBERICHT BLANKENBERGE Open Vld en N-VA

Uitspraak Raad van State maakt een einde aan de polemiek rond de schepenwissel in Blankenberge die is ontstaan in november naar aanleiding van het ontslag van schepen Johan Van Eeghem (sp.a). De voordracht van Daphné Dumery (N-VA) werd vandaag door de raad als geldig bevonden.

Vandaag heeft de raad van state zich uitgesproken over het beroep ingesteld door mevrouw Jeannine Puype, voorzitster van de gemeenteraad en sp.a gemeenteraadslid. Zij had de voordracht van Daphné Dumery (N-VA) als schepen niet als geldig aanvaard op de gemeenteraad van 4 november  2014. Zij werd hierin aangestuurd door schepen Jurgen Content (sp.a) – ondertussen schepen zonder bevoegdheden – waarbij de voorzitster van de gemeenteraad door hem werd gevraagd een brief voor te lezen met de bezwaren die hij meende te hebben op de vorm van de voordrachtsakte. Op grond van deze bezwaren heeft Jeannine Puype dan de voordrachtsakte  geweigerd.

De raad voor verkiezingsbetwistingen floot de voorzitster van de gemeenteraad al terug. Maar hiertegen ging ze in beroep. Nu krijgt ze ook in graad van beroep ongelijk. De Raad van State is duidelijk: alle wettelijke bepalingen zijn gevolgd bij de schepenwissel. De voordracht van Daphné Dumery als schepen van de stad Blankenberge is geldig.

Patrick De Klerck (Burgemeester - Open Vld): “We hebben na het ontslag van Johan Van Eeghem gekozen voor een andere coalitie. De sp.a was door dit ontslag onthoofd, wat voor de bestuurskracht van onze toenmalige coalitie nefast was. Ondertussen werken we goed samen met de N-VA en werden er belangrijke knopen voor de toekomst doorgehakt. Sp.a Blankenberge trok onze handelingen inzake de voordracht van schepen Dumery in twijfel. Wij waren en zijn overtuigd dat we correct gehandeld hebben. De Raad van State stelt nu duidelijk dat Open Vld en N-VA in overeenstemming met de wet hebben gehandeld. De Raad willigt de verzoeken van Björn Prasse en Daphné Dumery in, verwerpt het beroep van sp.a en stelt letterlijk dat het decreet een wissel toelaat.”

Daphné Dumery (N-VA): "De uitspraak komt voor mij niet als een verrassing. Het decreet stelt duidelijk wat er dient te gebeuren bij de wissel van een schepen en deze procedure is in mijn geval gevolgd. Ik ben vooral tevreden dat dit hoofdstuk afgesloten is, toch wat mij betreft. Ik ben natuurlijk benieuwd naar de reactie van sp.a Blankenberge over deze beslissing maar ook over de houding van hun schepen Jurgen Content, de oorzaak van al hun problemen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is