Tweede pensioenpijler wordt versterkt

Door Daphné Dumery op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Parlementair werk


 

Bij de hervorming van de pensioenen zijn al belangrijke stappen genomen. Het is nu noodzakelijk dat ook de nog te nemen stappen afgewerkt worden. Wanneer alle plannen uit de beleidsnota van de minister van Pensioenen uitgevoerd zijn, zullen we kunnen terugblikken op een mooi palmares die er voor zorgt dat we de uitdaging van de vergrijzing beter aan kunnen.

“Deze regering zet in op het versterken van de tweede pensioenpijler (het aanvullend pensioen). We veralgemenen de toegang ertoe”, zegt Daphné Dumery (N-VA).

Ten eerste krijgen alle contractuele personeelsleden van de publieke sector de kans een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit zit vervat in het wetsontwerp ‘gemengd pensioen’.

Contractuele personeelsleden krijgen verhoudingsgewijs beduidend minder wettelijk pensioen dan hun statutaire collega’s. Om het verschil tussen de twee soorten pensioenen te compenseren hebben verschillende Vlaamse gemeenten in het verleden reeds een aanvullend pensioen uitgebouwd. Concreet dragen die gemeentebesturen 1 à 4% van de jaarlijkse werkgeversbijdragen af op de lonen van hun contractuele personeelsleden. Die werkgeversbijdragen worden vervolgens in een pensioeninstelling gestort. Op die manier bouwen gemeenten financiële reserves op om de pensioenkloof tussen contractuele personeelsleden en statutaire ambtenaren te financieren.

Met de uitbouw van een veralgemeende 2e pensioenpijler wordt het aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden nu de algemene gang van zaken. Vlaams minister Homans en federaal minister Vandeput geven hier het goede voorbeeld met de opstart van aanvullende pensioenen voor hun contractuele personeelsleden. Op die manier wordt de publieke sector gelijkgeschakeld met de private sector. Hiermee wordt een cruciale stap gezet in het wegwerken van een belangrijk en onrechtvaardig element in het huidig pensioenstelsel. Het uitgangspunt is duidelijk: voortaan streven we naar gelijk loon en gelijk pensioen voor gelijk werk.

Daarnaast wordt de mogelijkheid tot opbouw van een tweede pijler vanaf 2018 ook aangeboden aan zelfstandigen. Concreet zullen zelfstandigen in een eenmanszaak (slager, winkelier, kruidenier, enz.) de mogelijkheid geboden worden om extralegaal pensioen op te bouwen dat vergelijkbaar is met de groepsverzekering of zogenaamde individuele pensioentoezegging van de bedrijfsleiders in vennootschap.

Nu hebben zij alleen hun wettelijk of legaal pensioen en daarnaast nog het (beperkt) vrij aanvullend pensioen Zelfstandigen (VAPZ). Nu komt er voor zelfstandigen dus ook de mogelijkheid om een appeltje voor de dorst aan te leggen zoals een bedrijfsleider dat kan, nl. door een fiscale tegemoetkoming.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is