Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Daphné Dumery op 21 maart 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Raad van Europa

Verslag van de Commissie Migratie – Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, te Amman op 21 maart 2018 De afgelopen dagen vond opnieuw een Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa plaats, dit keer in het Midden-Oosten, …

Door Daphné Dumery op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: Werken, Mobiliteit

Werknemers kunnen binnenkort hun bedrijfswagen inruilen voor een vergoeding. Cash-for-cars laat hen toe vrij te kiezen hoe ze naar hun werk gaan. “Elke wagen minder op de weg is een bijdrage tot de oplossing van onze mobiliteits- en luchtkwaliteitsproblemen”, vertelt Kamerlid Daphné Dumery tevreden …

Door Daphné Dumery op 8 februari 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk

N-VA-parlementslid Daphné Dumery wil met een nieuwe wet de aanwervingsvoorwaarden van havenarbeiders verstrengen Havens zijn voor criminele organisaties interessante poorten om onder meer drugs, wapens of vluchtelingen binnen te smokkelen. Meestal wordt er beroep gedaan op internen om deze …

Door Daphné Dumery op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Verkeer

Wetsontwerp ter verbetering van de verkeersveiligheid gestemd in de bevoegde Kamercommissie   Het wetsontwerp bevat op het eerste zicht geen spectaculaire wijzigingen. Enerzijds bestaat het uit de verlenging van de verjaringstermijn bij wijziging van de taalrol, met een doorverwijzing tot gevolg …

Door Johan Klaps, Daphné Dumery, Johan Van Overtveldt op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Pensioenen, Verandering

Ook zelfstandigen die geen vennootschap hebben, zullen binnenkort een tweede pensioenpijler kunnen uitbouwen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt nam hiervoor het initiatief en zijn voorstel werd nu ook in het parlement goedgekeurd. Kamerleden Johan Klaps en Daphné Dumery reageren tevreden: …

Door Sander Loones, Sabine Vermeulen, Daphné Dumery op 16 januari 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Visserij

Er komen nieuwe Europese visserijregels aan. Die moeten niet alleen transparanter en duidelijker zijn, ze geven Vlaanderen ook meer te zeggen over hoe er hier gevist wordt. “Dat is een uitstekende zaak”, vindt Europarlementslid Sander Loones. “De nieuwe regels maken visserij op maat van de …