Opinie: hoe moeten we omgaan met vluchtmisdrijf en recidive in het verkeer?

Door Daphné Dumery op 11 januari 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Verkeer

 

Het was weer van dat, afgelopen weekend. Verschillende zwaargewonden, aangereden door bestuurders onder invloed die de vlucht nemen. De ene reed zonder rijbewijs en werd in het verleden al veroordeeld wegens rijden onder invloed. De andere had al redelijk wat veroordelingen op zijn kerfstok, droeg een enkelband , werd opgespoord, had heroïne op zak en nam zelfs zijn kentekenplaten mee op de vlucht.

Het zullen dit jaar helaas niet de laatste schrijnende gevallen van vluchtmisdrijf op onze wegen zijn. Zelfs nog deze maand van nieuwjaarsrecepties zal de teller wellicht alweer aantikken.

Als beleidsmakers zitten we, toegegeven, al vele jaren met de handen in het haar wat de problemen van vluchtmisdrijf en verkeersrecidive betreft. We hebben al vele malen het strafarsenaal uitgebreid, maar dat lijkt niet te helpen. Integendeel, we krijgen de indruk dat de strengere straffen het vluchtgedrag in veel gevallen zelfs versterken.

Hoe kunnen we dan wél nog die fenomenen van vluchtmisdrijf en verkeersrecidive beter bestrijden? Wel, volgens de N-VA kan dat door stappen vooruit te zetten op een aantal terreinen.

Zo begint alles bij een goede opleiding. Vluchten is immers een natuurlijke menselijke reflex. vluchten na een verkeersongeval doen daders veelal om dezelfde redenen. Ofwel is het een pure schrikreactie. Ofwel willen de daders om één of andere reden indekken dat ze op de plaats van het ongeval gepasseerd waren. Ofwel willen ze bepaalde vaststellingen van hun rijvaardigheid bemoeilijken. We moeten jongeren al op school leren dat vluchten na een verkeersongeval écht niet door de beugel kan. Maar ook bij de rijopleiding en de rijexamens moet hier de nodige aandacht naartoe gaan.

Om bestuurders gedurende hun rijcarrière te blijven waarschuwen voor ongepast rijgedrag is de zinnigste maatregel die we kunnen nemen de invoering van het rijbewijs op punten. Uit de verkeersveiligheidsenquête die VIAS (het vroegere BIVV) aan het begin van deze week presenteerde is alweer gebleken dat de roekeloosheid en nonchalance achter het stuur in ons land hoog blijft. Bestuurders geven toe te snel of onder invloed te rijden of de telefoon achter het stuur vast te nemen terwijl ze goed weten dat dit eigenlijk niet mag. Het rijbewijs op punten zou onze bestuurders véél alerter maken voor deze gevaren. Die maatregel werd al in 1990 in de wet ingeschreven en wordt gesteund door vrijwel alle Vlaamse partijen. De Franstaligen staan echter al jaren op de rem. Binnenkort komt minister Bellot met de resultaten van een nieuwe studie op de proppen. Hopelijk kan die studie de geesten aan de andere kans van de taalgrens eindelijk in de juiste richting krijgen.

Ook de pakkans moet verder omhoog. Het is een werk van lange adem, maar er worden onder deze regering wel degelijk stappen in de goede richting gezet. Onder meer door het automatiseren van de inning en invordering van verkeersboeten komen er bij de politie weer handen vrij voor meer blauw op straat. Na jaren van besparingen wordt er weer meer geïnvesteerd in materiaal waarmee onze politiepatrouilles beter hun werk kunnen doen. En eindelijk is er sinds vorige zomer één databank voor de rijbewijzen die de informatie omtrent geldigheid van een rijbewijs, intrekking ervan en de vervallenverklaringen van het recht tot sturen bundelt. Er is momenteel wel nog geen accurate real-time toegang voor de politiepatrouilles tot die databank, maar die komt er eerstdaags aan. In de toekomst zullen de slimme camera’s nog méér en beter ingezet worden om wegpiraten en verkeersrecidivisten sneller van de weg te plukken.

En de zware verkeerscriminelen moeten we treffen waar het hen pijn doet: door hun speelgoed af te nemen. Het toepassingsgebied van de verbeurdverklaring van voertuigen moet worden uitgebreid. N-VA trekt daarbij wel één duidelijke grens: de eigenaar van een voertuig die te goeder trouw is, en niet weet dat er eigenlijk een verkeerscrimineel met zijn voertuig rijdt, mag het eigendomsrecht over diens voertuig niet ontnomen worden.

De combinatie van deze verschillende beleidslijnen is het enige recept dat volgens de N-VA het verschil kan maken. We kunnen écht wel beter doen op het vlak van verkeersveiligheid. Elk verkeersslachtoffer minder, is onze strijd waard…

 

Daphné Dumery, kamerlid N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is