Meer en meer steden kiezen terecht voor schoolstraten

Door Daphné Dumery op 18 mei 2017, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Verkeer


In verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen worden vandaag straten gelegen aan scholen tijdelijk afgesloten in de spitsuren, met het oog op het verzekeren van de verkeersveiligheid rondom de schoolpoort. Deze praktijk levert op verschillende locaties een aanwijsbare meerwaarde voor de verkeersveiligheid op. Zo zal bijvoorbeeld ook de stad Brugge het nieuwe schooljaar starten met twee schoolstraten (aan basisschool De Triangel in Sint-Andries en Olva Sint-Katarina in Assebroek).

“Ik heb een wetsvoorstel klaar dat ambieert een grondslag voor de schoolstraat in de wet in te bouwen want tot op heden bestaat hiervoor geen rechtsgrond in de Wegcode”, vertelt N-VA Kamerlid Daphné Dumery.

De meerwaarde van de schoolstraat bestaat erin om de verkeersveiligheid voor overwegend minderjarige voetgangers en fietsers rondom de schoolpoort aanzienlijk te versterken, en dit door invoering van een tijdelijk algemeen toegangsverbod voor auto’s, motorfietsen en bromfietsen. Dit komt de veiligheid van de zwakke weggebruikers, waaronder heel wat minderjarigen, aanzienlijk te goede.

Afhankelijk van de locatie en de context kan de inrichting van een schoolstraat een effectievere maatregel zijn dan een snelheidsbeperking tot 30 km/h, waarvan de praktijk uitwijst dat de handhaving haar limieten kent. Evenwel hoeft de invoering van een schoolstraat uiteraard niet in te grijpen op de snelheidsbeperkingen.

“De opportuniteitsvraag over het inrichten van een straat als schoolstraat wordt overgelaten aan de wegbeheerder. Net zo goed kan de wegbeheerder op de aangewezen locaties bijkomende al dan niet dynamische wegsignalisatie aanbrengen, bijvoorbeeld waar de schoolstraat op bepaalde daguren het afslaan onmogelijk maakt”, besluit Dumery.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is