Kamerlid Daphné Dumery in debat met de rapporteur van het monitoringrapport over België

Door Daphné Dumery op 4 september 2015, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Raad van Europa

Monitoring Committee – Sarajevo meeting 3 september 2015

Het Oostenrijkse parlementslid Stefan Schennach (Socialist group) werd aangesteld door het Monitoring Committee van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) om een rapport te schrijven over België. Een ontwerp van het rapport werd toegelicht aan de commissie op 3 september 2015 te Sarajevo. Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) kreeg er de kans om opmerkingen te formuleren en enkele scheeftrekkingen recht te zetten.

Ongeacht de politieke groep waartoe een rapporteur behoort mag men verwachten dat een monitoringrapport een accurate weergave is van de politieke en democratische realiteit waarin een land verkeert.

Dat de Belgische staatsstructuur sui generis niet evident uit te leggen is aan de rest van wereld maakt deze monitoring extra delicaat, waarvoor ieder van ons begrip kan opbrengen. Buiten enkele technische details heeft de rapporteur een getrouwe weergave gegeven in zijn ontwerp-verslag.  

Ook al heeft de rapporteur rekening gehouden met de door Daphné Dumery vooraf bezorgde opmerkingen, toch bevat de tekst nog steeds invloeden van zijn Belgische kameraden. Zo dramatiseert hij de gevolgen van de opeenvolgde staatshervormingen en meent de rapporteur dat “these developments are likely to weaken the imprint of Belgium’s unitary past, and push for further decentralized State reforms, and to a possible territorial split in the future.”

Het masker valt af wanneer de frustratie van de Franstalige socialisten, die onafgebroken sinds 1988 in de federale regering hebben gezeten en nu federaal in de oppositie zijn beland, bijna letterlijk te lezen valt in het rapport: Furthermore, the Prime Minister is not of the biggest coalition partner. With the limited support of only a minority of French-speaking parties, inter communal tensions are fuelled by the dominance of Flemish parties in the coalition, including the N-VA, whose Cabinet members have already been contested. The government is also facing a strong (and mostly united) political opposition in the Chamber of Representatives.” Het was blijkbaar allemaal geen probleem toen de rollen omgekeerd waren: de vorige regering kende een minderheid aan Nederlandstalige kant met aan het hoofd een Franstalige premier.

Naast onze staatsstructuur haalt de rapporteur enkele pijnpunten aan: er zijn belangrijke Europese verdragen en conventies die nog niet geratificeerd werden o.a. over cybercrime en mensenhandel. Kritiek wordt tevens geformuleerd op het feit dat er zich nog steeds geïnterneerden in onze gevangenissen bevinden. De overbevolking in de gevangenissen baart de rapporteur zorgen, alsook de dienstverlening van justitie naar de burgers toe. Deze lijdt volgens hem onder het personeelstekort en budgettaire inspanningen van de laatste jaren.   

Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s, Kristien Van Vaerenbergh, Piet De Bruyn en Andries Gryffroy, allen leden van de Belgische delegatie van de PACE, volgen deze monitoring op de voet op. Het eindverslag wordt voor het einde van dit jaar nog verwacht. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is