Géén lucifers voor pyromanen, géén auto’s voor verkeerscriminelen

Door Daphné Dumery op 19 juli 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Verkeer

Verkeersveiligheid laat niemand onberoerd.  Ondanks de inspanningen op de verschillende niveaus, blijven de ongevallenstatistieken té hoog. De federale regering heeft tegen 2020 een halvering van het aantal verkeersslachtoffers t.o.v. 2010  voorop gesteld, de Vlaamse regering heeft zich twee jaar geleden tot doel gesteld om tegen 2050 het aantal verkeersdoden tot nul te herleiden. Die weg is nog lang.

Sommige bestuurders blijven de weg onveilig maken. Ze vertikken het om te leren uit hun fouten en blijven rijden zonder rijbewijs, verzekering of onder invloed. Dat ze meerdere veroordelingen oplopen, lijkt hen niet te deren. Integendeel, een harde kern van die verkeerscriminelen blijft met het gevoel zitten dat ze té gemakkelijk de dans kunnen ontspringen. Als federale wetgever proberen we de mazen van het net te dichten. Deze legislatuur werden er heel wat hiaten in de wetgeving weggewerkt en de relevante straffen verhoogd.  Zo is sinds 1 juni het alcoholslot verplicht bij zwaar of herhaald rijden onder invloed, gingen de maximumstraffen voor vluchtmisdrijf omhoog en werden de verjaringstermijnen verdubbeld.

Maar wegpiraten zijn creatief. Zo rijden ze bijvoorbeeld met andermans auto’s of zorgen ze ervoor dat de wagen is ingeschreven bij een familielid of op naam van een bedrijf. Omdat ze weten dat de rechter hun wagen dan niet in beslag kan nemen. Om deze spitsvondige verkeerscriminelen aan te pakken worden de regels voor inbeslagname versoepeld. Tot op heden was die inbeslagname enkel mogelijk indien de bestuurder ook eigenaar was van het voertuig op het moment van de veroordeling. Ons wetsvoorstel voorziet uitzonderingen op die eigendomsvereiste.

Dit is een vrij verregaande maatregel. Natuurlijk willen we geen eigenaars bestraffen die te goeder trouw hun voertuig uitlenen. Of die de wagen ter beschikking stellen van een bestuurder met een geldig rijbewijs, via leasing of verhuur. De rechter bekijkt elke situatie apart. Het kan alleen wanneer de eigenaar bewust een voertuig ter beschikking stelt van iemand die niet gerechtigd is te sturen, bijvoorbeeld de moeder van de wegpiraat die maar al te goed weet dat haar zoon of dochter keer op keer dronken achter het stuur kruipt. In de toekomst zal dus ook haar voertuig in beslag kunnen worden genomen als de rechter oordeelt dat dit een adequate straf is. Het spreekt voor zich dat de omgeving van hardleerse verkeerscriminelen door deze maatregel sterk worden gesensibiliseerd.

Op die manier sluiten we verder het net rond de meest gevaarlijke bestuurders die zich op onze wegen bevinden. Ondertussen hopen we dat we de vooropgestelde mentaliteitswijziging langzaamaan kunnen realiseren. De wetgever speelt daar haar rol door crimineel gedrag niet langer ongestraft te laten. Maar ook het dichte netwerk rondom deze personen moet signalen uitsturen. Dit tolereren we niet. Elk verkeersslachtoffer minder is het waard.

 

Daphné Dumery  (kamerlid N-VA)
Jef Van Den Bergh  (kamerlid CD&V)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is