26 mei: een belangrijke dag voor Blankenberge

  • 26 mei: een belangrijke dag voor Blankenberge

    Sinds januari van dit jaar ben ik burgemeester van onze prachtige badstad en zet ik mij dag in dag uit in voor Blankenberge en al zijn inwoners. Na negen boeiende jaren in het federaal parlement kies ik ervoor mijn partij volop te steunen vanuit Blankenberge. Op 26 mei sta ik daarom als medelijstduwer op de federale kieslijst. Ook voor onze badstad zijn de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen namelijk van cruciaal belang. Het is dankzij die hogere overheden dat we middelen toebedeeld krijgen voor diverse noodzakelijke projecten. Wie voor de N-VA kiest, weet waarvoor hij stemt. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. Daarom vraag ik u: stem op 26 mei voor mij en voor de N-VA. Daphné Dumery Uw burgemeester

Nieuws

Door Daphné Dumery op 5 april 2019, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Verkeer

De zesde staatshervorming zorgde voor een verdere versnippering van de bevoegdheden mobiliteit en wegverkeer. Vooral dààrom is het tot op heden nog niet tot een nieuwe Wegcode kunnen komen. Donderdag werden dan ook onder impuls van N-VA in de Kamer op de valreep een aantal bijsturingen aan de …

Door Daphné Dumery op 4 april 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Onder impuls van de N-VA keurde de Kamer op de valreep een aantal bijsturingen aan de Wegcode goed. Meer bepaald het wettelijk kader voor schoolstraten wordt verfijnd. Zo zullen voortaan ook pedelecs en andere rijwielen zoals bakfietsen toegang krijgen tot schoolstraten. Voor bewoners van een …

Door Daphné Dumery op 11 maart 2019, over deze onderwerpen: Nieuws uit Blankenberge, Parlementair werk

Sinds januari van dit jaar ben ik burgemeester van onze prachtige badstad en zet ik mij dag in dag uit in voor Blankenberge en al zijn inwoners. Na negen boeiende jaren in het federaal parlement kies ik ervoor mijn partij volop te steunen vanuit Blankenberge. Op 26 mei sta ik daarom als …

Feit of fictie?

Stelt de Raad van Europa de Conventie van Genève ter discussie?

Feit: Dit artikel is correct