Nieuws

Door Daphné Dumery op 17 oktober 2018, over deze onderwerpen: Nieuws uit Blankenberge, Parlementair werk

Inwoners en toeristen die in Blankenberge verblijven hoeven zich niet ongerust te maken. Wie het nummer 112 belt bij een medisch noodgeval krijgt gemiddeld binnen de 5 minuten en 33 seconden de gepaste hulp van een ambulance, PIT of MUG. Dit blijkt uit  het antwoord van de minister van …

Door Daphné Dumery op 26 september 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Mobiliteit, NMBS

“Het spoor is een belangrijk vervoersmiddel in de Zeebrugse haven. Ook transmigranten weten dat.” Kamerlid Daphné Dumery juicht de inspanningen toe die Infrabel doet om zijn domeinen in Zeebrugge te beveiligen tegen transmigranten. “Het spoor brengt je tot in het centrum van de haventerreinen met …

Door Daphné Dumery op 31 augustus 2018, over deze onderwerpen: Pensioenen, Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

De omzetting door de Belgische regering van de Europese IORP II-richtlijn voor de pensioenfondsen biedt zekerheid aan de aangeslotenen. Kamerlid Daphné Dumery is tevreden dat België op tijd klaar is met de omzetting. “Een pensioenfonds als tweede pijler is een zeer geschikte manier om de …

Feit of fictie?

Stelt de Raad van Europa de Conventie van Genève ter discussie?

Feit: Dit artikel is correct

Blikvangers

  • Ontwikkelingshulp: een tool om migratiecrisissen te voorkomen

    In de commissie Migratie van de Raad van Europa wordt aan een rapport ‘Development aid: a tool for preventing migration crises’ gewerkt (rapporteur: Mr Pierre-Alain Fridez, Switzerland, SOC). In het kader van dit rapport vond gisteren in Parijs een hoorzitting plaats met mevrouw Rachel Scott (Head Crises and Fragility, Development Co-operation Directorate of the OECD, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) De tussenkomt van mevrouw Scott was klaar en duidelijk: mensen vluchten niet uit hun land als ze er een toekomst hebben. Als ontwikkelingshulp wil slagen dan moet het vooral inzetten op het geven van hoop. Dat betekent stabiliteit, economische vooruitgang en jobs. Mensen slaan immers niet op de vlucht – wat vaak een risicovolle onderneming is zonder verzekering op succes – wanneer er hoop is. Daphné Dumery (N-VA, vast lid van de commissie migratie): “Er doet zich klaarblijkelijk een evolutie voor in het denken over ontwikkelingssamenwerking. Waar dit vroeger vanuit het oogpunt van armoedebestrijding tot stand kwam, blijkt de motivatie meer en meer het tegengaan van migratie richting Europa te zijn. Dit zorgt voor een breder draagvlak bij de burger/belastingbetaler in de Europese landen om aan ontwikkelingshulp te doen.”
  • N-VA Blankenberge-Uitkerke trekt naar de kiezer met vijftien nieuwe gezichten op de lijst

    Op vrijdagavond 20 april werd in het CC Casino van Blankenberge voor een ruim publiek de lijst voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lees meer op https://blankenberge.n-va.be/
  • Case Lampedusa: de ogen gericht op Europa.

    "Het is helaas bijna dagelijkse kost geworden, migranten die in gammele bootjes bij de oversteek om het leven komen op de Middellandse Zee. Heeft de Europese Unie al iets ondernomen om zulke drama's te vermijden?" Deze morgen voerde ik hierover op Radio1 (De ochtend) een debat met Carmen Dupont (Amnesty International). Herbeluisteren is mogelijk via http://t.co/OtDpO1nmCh