Migratie

De N-VA kiest voor een positief migratiebeleid en zet daarom in de eerste plaats in op arbeids- en kennismigratie. Want migranten die hier komen werken of studeren, leveren een actieve bijdrage aan onze samenleving. 

Helaas komen te veel migranten ons land in via een passief migratiekanaal (asiel, gezinshereniging of regularisatie). Al te vaak belanden die mensen in de werkloosheid. Daardoor is het evenwicht tussen actieve en passieve migratie volledig verstoord. De N-VA wil dat evenwicht herstellen en bewaken.

Onder impuls van de N-VA zijn al belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Denk maar aan de verstrenging van de wet op de gezinshereniging, wijzigingen aan de asiel- en opvangwet en het afschaffen van de snel-Belgwet. 

Onder de regering Di Rupo I is die dynamiek helaas sterk afgezwakt. Zo worden nog altijd veel illegale vreemdelingen geregulariseerd. Zeker de regularisatie van illegale criminelen is voor de N-VA onaanvaardbaar. 
 

Nieuws over dit onderwerp

Raad van Europa, Commissie Migratie, Parijs 2 juni 2017: gedachtewisseling over het lot van niet-begeleide minderjarige migranten in Europa

  Vandaag vond opnieuw een Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa plaats, te Parijs. Op de agenda stond o.a. het voorstel tot …

Raad van Europa sluit zich aan bij Bart De Wever: Conventie van Genève open voor herinterpretatie

In een resolutie, die met een ruime meerderheid is gestemd in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, wordt een opening gemaakt om de Conventie van Genève te herinterpreteren. Met name de …

Daphné Dumery in urgentiedebat in Straatsburg over de noodzakelijke hervormingen in het Europese migratiebeleid

In de parlementaire assemblee van de raad van Europa vond vandaag een urgentiedebat plaats onder de titel ‘The need to reform European migration policies’. Parlementslid Daphné Dumery (N-VA) focuste …