Justitie

Wie misdrijven begaat, moet daarvoor worden gestraft. Vandaag ontkomen criminelen vaak aan vervolging, of hoeven ze hun straf niet uit te zitten. Als we de strafuitvoering niet verbeteren, heeft het werk van politie en justitie weinig zin.

Minister van Justitie Turtelboom voerde enkele hervormingen door. Hervormingen à la belge, die geen fundamentele oplossing bieden. 

De N-VA heeft een eigen tienpuntenplan voor een Vlaamse justitie. Een plan voor eenvoudigere wetgeving, meer plaatsen in de gevangenissen en een efficiëntere rechtspraak. En met voldoende aandacht voor preventie. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Nieuws over dit onderwerp

Rijbewijs met punten zo snel mogelijk invoeren

Sinds 26 november 2010 kunnen rechters dronken bestuurders een alcoholslot opleggen. Er liggen plannen op tafel om zo'n alcoholslot in bepaalde gevallen automatisch op te leggen. "Wij zijn daar geen …

Transitmigratie: pas na drie keer binnendringen in haven volgt veroordeling

Kamerlid Daphné Dumery vindt het vreemd dat transitmigranten die een havenfaciliteit binnendringen pas vanaf de derde inbreuk worden bestraft: “De wet voorziet dat dit al vanaf de tweede inbreuk kan …

Aanpassing WCO goedgekeurd in Kamer

Voortaan moeten alle schuldeisers worden geïnformeerd wanneer een betrokken partij in beroep gaat tegen een gerechtelijke goedkeuring van een herstel- of afbetalingsplan in het kader van de wet op de …